Místo stavby: Poříčko – Česká republika

Popis: jedná se o silniční integrovaný železobetonový most. V rámci zakázky byla zpracovaná kompletní dokumentace pro sloučené řízení DÚR/DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Nový most nahradí stávající konstrukci, která je na mezi životnosti.

Rok: 2019

Místo stavby: Mochov – Česká republika

Popis: Ve spolupráci s firmou VPÚ DECO PRAHA a.s. se naše firma podílela na zpracování kompletního návrhu a dokumentace pro most přes dálnici D11 za obcí Mochov. Jednalo se o integrovaný spřažený ocelobetonový most s hlubinným založením.

Dokumentace byla zpracována ve stupni DÚR/DSP (Dokumentace pro stavební povolení).

Rok: 2019

Místo stavby: Dálnice D5 Kařez – Česká republika

Popis: Předmětem zakázky bylo  zpracování statického vypočtu a výkresové dokumentace protihlukové stěny na mostních objektech. Dokumentace byla vypracovaná v rozsahu technické studie. 

Rok: 2018

Místo stavby: Kralupy nad Vltavou – Česká republika

Popis: Ve spolupráci s firmou VPÚ DECO PRAHA a.s. se naše firma podílela na zpracování kompletního statického návrhu a výkresové dokumentace dvojicí mostních objektů přes Vltavu v Kralupech nad Vltavou. Jednalo se o hlavní mostní objekt s délkou středního pole 147 metrů vedoucí přes údolí řeky a přiváděcí mostní objekt vedoucí podél břehu řeky.

Dokumentace byla zpracována ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení).

Rok: 2017