Společnost se zaměřuje především na statiku a dynamiku nosných konstrukcí a poskytuje své služby v následujících oborech:

  • Pozemní stavby (průmyslová a občanská výstavba)
  • Mosty a dopravní stavby

Nabízíme zpracovaní projektové dokumentace všech stupňů a to jak pro novostavby tak i rekonstrukce. Mezi hlavní činnosti patří:

  • Návrh a posouzení nosných konstrukcí (ocelové, betonové, dřevěné, spřažené)
  • Zpracování výkresové dokumentace
  • Autorský dozor
  • Diagnostika stávajících konstrukcí